fbpx

Klachtenregeling

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over onze behandeling. Of over de manier waarop onze fysiotherapeut met u omgaat. Dan is het goed om u klacht bij Fysiomedix.nl kenbaar te maken. Zo kunnen we samen tot een passende oplossing komen.

Naast dat wij u tevreden kunnen stellen, leren wij ook van uw klacht Zo kunnen we onze kwaliteit blijven verhogen en nog meer cliënten tevreden stellen.

Eerst in gesprek met uw fysiotherapeut
Ga als eerste altijd in gesprek met uw fysiotherapeut, of neem contact op met onze praktijk. U mag natuurlijk altijd een familielid of een vertrouwenspersoon meenemen. Wilt u meer weten over de aanpak van het klachtengesprek? Dan kunt u terecht bij een patiëntenorganisatie als Zorgbelang.

Waar kunt u terecht met uw klacht?
Levert ons gesprek met u niet het verwachte resultaat op? Dan kunt u bij de volgende instanties terecht:

 • de Klachtencommissie
 • de Commissie van Toezicht
 • het Regionaal Tuchtcollege

De bevoegdheid om maatregelen te nemen verschilt per commissie. Bekijk daarom goed welk doel u wilt bereiken.

Uw klacht wordt altijd door een onafhankelijke commissie behandeld. Dit is gratis, uitgezonderd van de (eventuele) kosten van bijstand (bv.advocaatkosten). Alle commissies gaan uiteraard zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

Wat wilt u bereiken met uw klacht?
1. U wilt erkenning
Wilt u vooral erkenning van uw klacht? Dan kunt u, als uw fysiotherapeut werkzaam is in een praktijk, terecht bij de klachtencommissie. Deze commissie is ingesteld door de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten in Nederland, het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF). Voor fysiotherapeuten die bij een zorginstelling werken, geldt meestal de klachtenregeling van de instelling. U kunt dan direct bij de instelling zelf terecht. Deze procedure verloopt het meest vlot.

2. U wilt dat er maatregelen worden getroffen
Wilt u herhaling voorkomen en de kwaliteit van de fysiotherapie verbeteren? Dan wilt u waarschijnlijk dat er maatregelen worden getroffen. In dat geval kunt u terecht bij de Commissie van Toezicht van het  KNGF. Deze procedure is formeler en duurt langer dan optie 1.

3. U wilt dat er een berisping komt 
Vindt u dat uw fysiotherapeut een berisping moet krijgen? Of, in het uiterste geval, zijn vak niet langer mag uitoefenen? Dan kunt u uw klacht indienen bij het Regionaal Tuchtcollege van de overheid. Deze procedure is het meest formeel en langdurig.

Indienen van uw klacht

 • Als patiënt of als ouder (in geval van een kind) moet u de klacht altijd schriftelijk indienen.
  De klacht moet u namelijk ondertekenen.
 • U kunt een gemachtigde namens u een klacht laten indienen.
 • Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.
 • Omschrijf uw klacht altijd zo duidelijk mogelijk.
 • Vermeld uw eigen naam en adres, evenals de naam en het privé- of praktijkadres van de fysiotherapeut.
 • Stuur uw brief naar de instantie die aansluit bij wat u wilt bereiken met uw klacht.

Klachtencommissie fysiotherapie van het  KNGF“>KNGF
De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie. Zij beoordeelt klachten tegen de fysiotherapeut of zijn medewerkers. Via de klachtencommissie kan op uw verzoek een externe bemiddelaar worden ingeschakeld. Die probeert om de klacht tussen u en uw fysiotherapeut op te lossen.

Wenst u geen bemiddeling of heeft de bemiddeling niet het door u gewenste resultaat?  Dan start de klachtencommissie de klachtenprocedure. Deze bestaat uit een schriftelijk onderzoek en daarna een zg. mondelinge behandeling tijdens een zitting. De klachtencommissie onderzoekt de klacht en geeft een oordeel.  En eventueel volgen er aanbevelingen hoe de fysiotherapeut in het vervolg zo’n klacht kan voorkomen. De fysiotherapeut moet op de aanbevelingen reageren, maar is niet verplicht om ze op te volgen.

De klachtencommissie spreekt de fysiotherapeut dus vooral aan op zijn professionaliteit. Ze kan geen schadevergoeding toekennen of straffen opleggen.

Commissie van Toezicht van het KNGF
De Commissie van Toezicht gaat over het gedrag van fysiotherapeuten die geregistreerd staan in het Centraal Kwaliteitsregister en leden van het KNGF. Zij moeten zich houden aan de gedragsregels en beroepsethiek voor fysiotherapeuten. In vergelijking met het Regionaal Tuchtrecht is de drempel lager, de behandeling besloten en verloopt de procedure in de regel vlot.

Eerst is er een schriftelijk onderzoek en vervolgens een mondelinge behandeling tijdens een zitting. De Commissie van Toezicht doet schriftelijk uitspraak. Wanneer de Commissie van Toezicht het eens is met de klacht, wordt een maatregel aan de fysiotherapeut opgelegd. Dat kan een waarschuwing zijn, een berisping of schorsing (uit bepaalde rechten) van het lidmaatschap van het KNGF. Maar ook ontzetting uit het lidmaatschap van het KNGF en het schrappen uit het Centraal Kwaliteitsregister.

Ook kan de Commissie van Toezicht bepalen dat de zaak gepubliceerd wordt in het verenigingblad van het KNGF. Daarbij blijft u als indiener van de klacht, altijd anoniem. De Commissie van Toezicht kan de fysiotherapeut niet verbieden om zijn of haar beroep uit te oefenen. Bent u het oneens met de uitspraak van de Commissie van Toezicht? Dan kunt u in beroep gaan.

Regionaal Tuchtcollege van de overheid
Fysiotherapeuten vallen onder het Tuchtrecht dat de overheid heeft ingevoerd. Klachten over uw behandeling of bejegening door een fysiotherapeut kunt u indienen bij een Regionaal Tuchtcollege. Als het tuchtcollege het eens is met uw klacht, kan de fysiotherapeut worden berispt. In het uiterste geval mag hij zichzelf geen fysiotherapeut meer noemen.

Een uitspraak laat over het algemeen enige tijd op zich wachten en de procedure is formeler dan bij de Commissie van Toezicht. De zitting bij het Regionaal Tuchtcollege is in principe openbaar.

U kunt zich als klager tijdens dit proces laten vertegenwoordigen door een advocaat. Voor uitgebreide informatie over de procedures kunt u contact opnemen met de Regionale Tuchtcolleges.

Meer informatie
Heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met één van de onderstaande organisaties.

Ledenadvies KNGF
tel. 033 – 467 29 29
www.kngf.nl

Zorgbelang Nederland
tel. 0900-2437070 (€ 0,10 cent per min.)
www.zorgbelang-nederland.nl

Adressen instanties
Klachtencommissie van het KNGF
Secretaris Klachtencommissie KNGF,
Postbus 248, 3800 AE Amersfoort,
tel. 033 – 467 29 00 (u wordt doorverbonden)

Commissie van Toezicht van het KNGF
Secretaris Commissie van Toezicht KNGF,
Postbus 248, 3800 AE Amersfoort