fbpx
Fysiomedix

Vergoeding van fysiotherapie in 2021

Wij hebben een contract met alle regionale en landelijke zorgverzekeraars.

Lees hier de hoofdregels van de vergoeding tussen u als patiënt, de fysiotherapeut en de zorgverzekeraar. Soms wijkt dit af, raadpleeg bij twijfel dus altijd uw zorgverzekeraar.

Vanaf 18 jaar worden kosten van fysio- en oefentherapie voor een klein deel uit de basisverzekering vergoed. Het grootste gedeelte wordt uit uw aanvullende verzekering betaald. Voor kinderen tot 18 jaar en chronische patiënten gelden andere regels.

Kinderen tot 18 jaar
Vanuit de basisverzekering is het volgende gedekt:

  • de eerste 18 behandelingen per indicatie per jaar: vanuit de basisverzekering. Daarna vanuit de aanvullende verzekering.
  • kinderfysiotherapie door een geregistreerde kindertherapeut: 18 behandelingen per indicatie, per jaar vanuit de basisverzekering. Daarna vanuit de aanvullende verzekering.
  • behandeling van aandoeningen uit de chronische lijst: volledige dekking vanuit de basisverzekering

Chronische aandoeningen 

  • die voorkomen op de ‘chronische lijst’, opgesteld door de overheid: vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De resterende behandelingen worden vergoed uit de basis verzekering.

Bent u niet aanvullend verzekerd, dan betaalt u de eerste 20 behandelingen dus zelf.

Hoeveel behandelingen krijgt u vergoed?
In de polisvoorwaarden van uw verzekeraar vindt u het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen.

Goed om te weten:

  • uw verzekeraar vergoedt vrijwel altijd een aantal behandelingen PER JAAR en niet per ZIEKTEGEVAL. Houdt u daar rekening mee!
  • Behandelingen die vergoed worden uit de aanvullende verzekering vallen niet onder het wettelijk eigen risico.
  • Behandelingen die bij een chronische aandoening uit de basis verzekering vergoed worden vallen wél onder het wettelijk eigen risico.

Claudicatio Intermittens Fontaine 2
Hierbij worden m.i.v. 2017 de eerste 37 behandelingen gesuperviseerde looptherapie (GLT) vanuit de basisverzekering per jaar vergoed voor patiënten met een verwijzing van de huisarts of specialist. (zonodig daarna via de aanvullende verzekering).

CZ, Menzis, VGZ, Zilveren kruis Achmea, De Friesland, FBTO, Unive, Salland, IZA, Aevitae, Caresq, ENO, Zorg en Zekerheid hanteren een selectief inkoopbeleid. Dit betekent dat zij uitsluitend zorg voor claudicatio intermittens inkopen bij ClaudicatioNet aangesloten fysiotherapeuten. Patiënten krijgen dus alleen de volledige behandeling gesuperviseerde looptherapie bij claudicatio intermittens vergoed indien ze deze bij een ClaudicatioNet aangesloten fysiotherapeut volgen.

In principe geldt de vergoeding 1x per mensenleven, vanwege de toenemende rol van zelfmanagement richting het einde van het traject.

Artrose van een knie of heup
Hierbij worden m.i.v. 1 januari 2018 maximaal 12 behandelingen gesuperviseerde fyiotherapie of oefentherapie per 12 maanden vergoed en zonodig daarna via de aanvullende verzekering.