fbpx

ParkinsonNet

Wat is ParkinsonNet?
Het ParkinsonNet bestaat uit regionale netwerken van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson of op Parkinson lijkende aandoeningen (Parkinsonismen). De netwerken zijn gecentreerd rond een of meerdere maatschappen neurologie van de regionale ziekenhuizen

Waarom een ParkinsonNet?
De ziekte van Parkinson is een erg complexe aandoening, waarbij problemen kunnen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorbeelden zijn moeite met lopen, aankleden, spreken of eten. Door de grote verscheidenheid aan mogelijke problemen, zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling van de ziekte van Parkinson. Het is daarom belangrijk dat zorgverleners niet alleen specifiek deskundig zijn, maar ook de behandelingen goed op elkaar afstemmen.

Meerwaarde ParkinsonNet zorgverlener?
De zorgverleners die aangesloten zijn bij het ParkinsonNet, zijn speciaal geschoold in het behandelen van parkinsonpatiënten en patiënten met op de ziekte van Parkinson lijkende aandoeningen (atypische parkinsonsonismen). De ParkinsonNet zorgverleners werken onderling nauw samen en werken ook samen met bijvoorbeeld parkinsonverpleegkundigen en neurologen in de regio. Zodoende zijn de behandelingen deskundig en zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd. ParkinsonNet zorgverleners werken goed verspreid over een regio en moeten ook in staat zijn om patiënten aan huis te behandelen. Zo kunnen patiënten aan huis of dichtbij huis een goede behandeling krijgen.

Wie zijn er op dit moment betrokken bij het ParkinsonNet?
Op dit moment zijn met name neurologen, parkinsonverpleegkundigen, fysiotherapeuten en oefentherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten betrokken bij de regionale netwerken. In de nabije toekomst zullen hier steeds meer disciplines (o.a. psychologen, maatschappelijk werkers, diëtisten en seksuologen) bijkomen

Patienteninformatie kunt u vinden op www.parkinsonnet.nl

Wanneer u meer informatie wilt hebben over de mogelijkheden in onze praktijk mbt tot het ParkinsonNet, kunt u contact opnemen met Bart Groot. Tel: 072-5714003