fbpx

VALPREVENTIECURSUS

“OUDER WORDEN VALT NIET MEE”

Start

De eerste cursus is reeds begonnen. De volgende cursus staat eind september / begin oktober gepland 

U kunt zich hier al voor aanmelden!!

De intake vindt eind september plaats in de praktijk van Fysiomedix in ’t Veld.
Dit gebeurt op afspraak.
Adres: Rijdersstraat 112A, 1735GG  ’t Veld.

De cursus start op een nog nader te bepalen donderdag september / oktober om 12:30 uur in Sportcentrum VZV in ’t Veld. Een les duurt 1,5 uur inclusief thee/koffie pauze.

Aanmelden
Telefoon: 0226-700 215 of 06-5136 2537
E-mail: info@fysiomedix.nl

Waarom deze cursus?
Onderzoek uit 2020 (veiligheid.nl) toont aan dat van alle 65-plussers 34% ten minste 1x valt en 71% daarvan zich medisch heeft moeten laten behandelen. Heupfracturen, hoofdletsel en polsfracturen zijn de meest voorkomende letsels. Ruim 5.000 65-plussers zijn dat jaar na een valincident overleden. 36.700 personen werden in het ziekenhuis opgenomen, terwijl daarna 13.600 mensen tijdelijk of blijvend opgenomen zijn in een verzorgingstehuis.

Om deze risico’s terug te dringen organiseert Fysiomedix (’t Veld) de cursus “Ouder worden valt niet mee”.
Dat doen wij volgens de methodiek van “Vallen verleden tijd”.
“Ouder worden valt niet mee” bieden wij aan voor thuiswonende 55-plussers die minimaal 15 minuten zelfstandig kunnen lopen.
De cursus is opgebouwd uit een valtraining, hindernisbaan en spelvormen met de nodige theoretische informatie waarbij u inzicht krijgt in de valrisico’s.

Duur
De cursus bestaat uit 10 lessen van 1,5 uur en wordt gegeven in het Sportcentrum VZV in ’t Veld.
Op deze locatie is ook een vestiging van Fysiomedix gevestigd.

De intake vindt plaats op 17 maart door een geriatriefysiotherapeut. De eerste cursusdag is op donderdag 24 maart.
De cursus wordt gegeven door twee sportfysiotherapeuten, een geriatriefysiotherapeut en verder begeleid door een fysiotherapeut in opleiding en twee stagiaires.

Kosten en vergoeding
De kosten bedragen € 282,50 incl. 9% BTW per persoon.
Dit kan in 3 termijnen van € 94,20 betaald worden.

Bent u voldoende aanvullend verzekerd? Dan kan de zorgverzekering de intake vergoeden.
Een aantal zorgverzekeraars biedt binnen hun basispakket en aanvullende verzekeringen een vergoeding voor deze cursus aan.
Informeer bij uw zorgverzekeraar hoeveel u vergoed krijgt voor de cursus “Vallen verleden tijd”.

Na volledige betaling van de cursus ontvangt u van ons een factuur.
Die kunt u samen met het declaratieformulier van uw zorgverzekeraar indienen bij uw zorgverzekeraar voor een (deel)vergoeding.

Kleding, schoeisel en bril
Makkelijk zittende kleding, schone schoenen zonder zand en modder.
Draagt u een bril? Dan raden wij u aan deze mee te nemen.

Partners
Sportservice Schagen / Sportakkoord Hollands Kroon

Vragen en informatie
John Koning
Telefoon:  06-5136 2537 / 0226-700 215 (praktijk)
E-mail: info@fysiomedix.nl