fbpx

VALPREVENTIECURSUS

“OUDER WORDEN VALT NIET MEE”

Start

De laatste cursus hebben we voor de zomer 2022 afgesloten en was volgens de deelnemers erg leuk, leerzaam en effectief.

De volgende cursus willen we starten in  september / oktober 2023.

U kunt zich hier voor aanmelden!!

De intake vindt eind september plaats in de praktijk van Fysiomedix in   ’t Veld. Dit gebeurt op afspraak en door een fysiotherapeut voor ouderen.
Adres: Rijdersstraat 112A, 1735GG  ’t Veld.

De cursus start op dinsdag 3 oktober om 09:30 in Sportcentrum VZV in ’t Veld. Een les duurt inclusief thee/ koffie 1,5 uur.

Er is plaats voor maximaal 10 personen!

Waarom deze cursus?
Onderzoek uit 2020 (veiligheid.nl) toont aan dat van alle 65-plussers 34% ten minste 1x valt en 71% daarvan zich medisch heeft moeten laten behandelen. Heupfracturen, hoofdletsel en polsfracturen zijn de meest voorkomende letsels. Ruim 5.000 65-plussers zijn dat jaar na een valincident overleden. 36.700 personen werden in het ziekenhuis opgenomen, terwijl daarna 13.600 mensen tijdelijk of blijvend opgenomen zijn in een verzorgingstehuis.

Om deze risico’s terug te dringen organiseert Fysiomedix (’t Veld) de cursus “Ouder worden valt niet mee”.
Dat doen wij volgens de methodiek van “Vallen verleden tijd”.
“Ouder worden valt niet mee” bieden wij aan voor thuiswonende 55-plussers die minimaal 15 minuten zelfstandig kunnen lopen.
De cursus is opgebouwd uit een valtraining, hindernisbaan en spelvormen met de nodige theoretische informatie waarbij u inzicht krijgt in de valrisico’s.

Duur
De cursus bestaat uit 10 lessen van 1,5 uur en wordt gegeven in het Sportcentrum VZV in ’t Veld.
Op deze locatie is ook een vestiging van FysioMedix gevestigd.

De intake wordt op afspraak gedaan door een Geriatrie Fysiotherapeut (fysiotherapeut voor ouderen). De cursus wordt gegeven door twee Sportfysiotherapeuten, een Geriatrie fysiotherapeut en een fysiotherapeut in opleiding. Daarnaast zijn er nog twee stagiaires van de opleiding Sport en Bewegen.

Kosten en vergoeding
De kosten bedragen € 299,95 incl. 9% BTW per persoon.
Dit kan in 3 termijnen van € 99,98 worden betaald.

Bent u voldoende aanvullend verzekerd? Dan kan de zorgverzekering de intake vergoeden.
Een aantal zorgverzekeraars biedt binnen hun basispakket en/of aanvullende verzekeringen een vergoeding voor deze cursus aan.
Informeer vooraf bij uw zorgverzekeraar hoeveel u vergoed krijgt voor de cursus “Vallen verleden tijd”.

Na volledige betaling van de cursus ontvangt u van ons een factuur, die u samen met het declaratieformulier van uw zorgverzekeraar kunt indienen bij uw zorgverzekeraar voor een (deel)vergoeding.

Kleding, schoeisel en bril
Makkelijk zittende kleding, schone schoenen zonder zand en modder.
Draagt u een bril? Dan raden wij u aan deze mee te nemen.

Vragen,  informatie én aanmelden:
John Koning
Telefoon:  06-5136 2537 / 0226-700 215 (praktijk)
E-mail: john@fysiomedix.nl